Tullepetaon

De Tullepetaon is hét carnavalssymbool van Roosendaal. Alle steden en dorpen die carnaval vieren krijgen met carnaval een andere naam.
Roosendaal wordt in deze periode Tullepetaonestad en de inwoners van Roosendaal heten dan Tullepetaone.
Het woord Tullepetaon is afgeleid van het Franse woord parelhoen: poule pintade. Dit is verbasterd tot poelepetaat en later werd dat Tullepetaon.
Een parelhoen heeft een kleurrijk verenkleed.

1 2 3 4